Poemas y Relatos. Portal de Literatura.Alfred Nobel


 

 

 

Els Reis

Aquesta nit han passat
i han posat la mà als balcons...
Els somnis dels infantons
han granat.

Cap a Orient sen van tornant
a llur reialme confús,
a regnar-hi tot pensant
en Jesús.

Heu sentit avui el chor
matinejador dels nens?
Heu sentit el rastre d'or,
mirra, encens?

JOAN MARAGALL